شماره حساب ها

لطفا مبلغ فاکتورتان را ظرف مدت یک روز کاری به شماره حساب ذیل واریز و اطلاعات خواسته شده را به آدرس پست الکترونیک مدیریت ارسال کنید. توجه نماید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعیین شده سفارش شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

شماره حساب بانک ملی : 0337393104007
شماره کارت : 6037991309484438
شماره شبا : IR72 0170 0000 0033 7393 1040 07
به نام : رامین سنگسری

مدت زمان لازم جهت بررسی و تائید پرداخت های نقدی بین یک تا دو روز کاری انجام می گردد.

1- تاریخ واریز وجه فاکتور
2 - شماره سند یا تراکنش بانکی یا اینترنتی
3 - کد سفارش

پست الکترونیک مدیریت فروش : r_sangsari@yahoo.ca

 

طراحی: آی دریمز
کلیه حقوق نزد فروشگاه آی دریمز محفوظ است.